pondělí 23. listopadu 2015

Čtvrteční prezentace

Začínáme ve 12:00, kdo může, přijďte již v 11:45. Nejprve budou čtyři proluky a poté bude továrna.

!UPDATE! Prezentace bude trvat max 6 minut a na každého máme na harmonogramu celkem 15 minut i s naším komentářem.

Mějte na paměti, že na prezentaci bude paní památkářka a Jakub Chuchlik, kteří se ve vašem projektu určitě vyznají, ale přeci jen pro vysvětlení konceptu buďte důslednější, než obvykle. My už vaše projekty známe, ale představit je někomu dalšímu, kdo nejde projektem společně s vámi od samého začátku je přeci jen složitější.

Projekty s továrnou budou mít jako povinnou součást prezentace hmotový zákres do pohledu od zámku, který je na blogu uveden zde (první foto se stromem v popředí) + další prespektivní skici z úrovně chodce (např. Iveta Arnoldovu ulici,  většina zbývajících studentů pohled z Havlíčkovy ulice anebo např. pohledy do vnitřních dvorů)

Proluka bude mít jako povinnou součást prezentace hmotový zákres do prvních dvou fotografií.

Hmotový zákres zohlední zejména výškové členění hmot. Pro větší názornost  čárkovaně (nebo jinak méně výrazně) vyznačit členění pater. Nejde o fasády a kreslení oken. V zákresu možné přidat siluetu (a to i v např. řezech), která dodá prezentovanému záběru měřítko.

Každý bude mít model - musí jít zasadit do společného, nicméně, kdo potřebuje, může si pro větší detail (parter, chodníky, zapuštění atd.) udělat  model s vrstavnicemi zvlášť a do společného modelu pak zasadí v závěru prezentace pouze hmoty.

Další požadavky viz předchozí příspěvek - Polosemestrální prezentace.

Žádné komentáře: