pondělí 1. května 2017

Odevzdání

Z důvodů archivace vašich projektů je třeba odevzdat projekt i v digitální podobě
- nejpozději ve středu večer všichni nahrajte příslušný obsah na ateliérový OneDrive, vytvořte ve složce "17-16 LS odevzdani" svou vlastní složku ve formátu 17-16_LS_PRIJMENI JMENO
- všechny soubory budou nadepsány přesně dle vzoru 17-16_LS_PRIJMENI JMENO_XXX (bez háčků a čárek, na místo XXX uvědte "plachta","vizualizace","1NP","situace","širší vztahy" atd.)
- všechny soubory budou ve formáty JPEG (v dobrém rozlišení, nejlépe 300 dpi), ne v .psd, .pdf
- bude odevzdaná celá plachta a ale také veškeré podklady jednotlivě
- ve čtvrtek při záverečné prezentaci také všichni odevzdají podepsané CD se stejným obsahem a výměnou za něj bude ateliér zapsán do KOSu

Žádné komentáře: