středa 25. září 2013

BYDLENÍ U RADBUZY

Info pro ATBS, ATZBP a ATVZ  bydlení u Radbuzy

V sousedství naší lokality v Plzni, v parku U Ježíška,  proběhne v rámci programu Pěstuj prostor

27 09 / 17.30
Řeka ve městě: Sauna jako vášeň / Přednáška a saunování

/ Vít Šimek / ateliér H3T / architekt / saunovací happening

http://www.verejnyprostorvplzni.cz/pestuj-prostor/aktualne/40