středa 9. října 2013

ČTVRTEK 10.10.

Radbuza

Analýzy - ti, co neměli v pondělí
Varianty možného uspořádání nové zástavby
- promyslet, co se děje před domem, co za
- řešit již ve správném měřítku (jak široká či dlouhá je navrhovaná hmota)

Homolák

Specifikace zimního provozu areálu

Letiště

Důkladný program
Definice jednotlivých funkcí a jejich prostorové nároky, vzájemné funkční vybavení
(je třeba tuto část uzavřít, abychom mohli začít se samotným návrhem!)