čtvrtek 17. října 2013

LETIŠTĚ - ODEVZDÁNÍ 21.10.2013

Na pondělí si připravte:

- podrobný stavební program se seznamem všech prostor, které by měl dle vaší rešerše navrhovaný areál zahrnovat, definitivní vymezení velikosti letiště (co do počtu odbavených cestujících a z toho vyplývajících stanovišť letadel u terminálu i mimo něj, atd)
- plán urbanistického řešení 1:2000 (stávající objekty, nově navrhované objekty, vztahy mezi funkčními celky areálu, vyznačení pohybu osob a vozidel před a za budovou letiště, pohyb letadel atd.)
- detail urbanistického řešení 1:1000 (vybraná část, která zobrazuje umístění vašeho terminálu respektive vojenské základny a další budovy související s provozem)
- řešení všech vámi navrhovaných budov ve schématu 1:500, vybrané části 1:200 (tzn. terminál, muzeum, základna, řídící věž, atd.)
- schématické řezy 1:200 deklarující pohyb cestujících, zavazadel, obsluhy, konstrukční výšky, měřítko stavby vůči okolní zástavbě (tuto část možné zobrazit i ve větším měřítku) atd.
- model letiště 1:500, včetně vašeho návrhu
- perspektivní skica z úrovně chodce
- jakékoliv další podklady, které pomohou osvětlit váš koncept

Vše je možné vypracovat ručně. Nejde o odevzdání precizních výkresů, spíše skic, které ale přehledně vymezí váš úvodní koncept, na kterém budete stavět v další fázi projektu. Zejména se zaměřte na vztahy prostor veřejně přístupný - prostor veřejnosti uzavřený/otevřený v určitém režimu, letiště - muzeum, letiště - základna, vizuální propojení vs. bariéra.


Výše uvedené materiály si vybereme 21.10. do 18:00. Odevzdání je povinné a bude mít vliv na konečné hodnocení semestrální práce.