sobota 11. února 2017

Josefov v UNESCO?

Může být Josefov v UNESCO? A pokud ano, co všechno je k tomu třeba znát a zvážit. Jak změnit dnešní vyloučenou lokalitu v cíl turistického zájmu při zachování jeho atmosféry? Jak mají vypadat veřejné prostory ve městě? Jak má vypadat předpolí kolem opevnění? Jak představit návštěvníkům nejen podzemí, bastiony a raveliny, ale také dolní pevnost a důmyslný vodní systém kolem soutoku Labe s Metují? Je možné využít přilehlé letiště pro vyhlídkové lety nad město? Může vzniknout v okolí například golfový klub, který by uměl přilákat do města nejen zapálené milovníky vojenského opevnění? A jak poskytnout kvalitní zázemí stále úspěšnějšímu metalovému festivalu Brutal Assault, který do města a mezi jeho opevnění v minulém roce nalákal už 18 tisíc návštěvníků?

Josefov je významný jak po své architektonické, tak urbanistické stránce. Patří mezi několik málo ideálních pevnostních měst, které si zachovaly svůj ucelený charakter až do dnešních dnů. Když ale město v roce 1888 ztratilo svůj pevnostní statut, části opevnění a některé vojenské objekty byly rozebrány anebo byly přestavěny pro nové účely během užívání armády zejména v druhé polovině 20. století. Po opuštění města armádou v devadesátých letech 20. století zůstaly dva největší objekty, vojenská nemocnice a dělostřelecká kasárna, prázdné. V posledních letech se postupně do města stěhuje více nepřizpůsobivých obyvatel a město začíná mít špatnou pověst. Přitom už zanedlouho by měla být postavena do Jaroměře dálnice vedoucí z Hradce Králové do Polska, která by mohla zajistit rychlé spojení se vzdálenějšími místy republiky a přinést městu nový impuls.

Úloha tedy nespočívá v návrhu nové čtvrti, ale spíše v drobných úpravách vyplývajících z podrobné analýzy a přečtení stávajícího stavu a v nalezení nové strategie, se kterou by se mohlo město stát jednou z předních turistických destinací a která by vedla ke zkvalitnění života současných obyvatel.

Žádné komentáře: