čtvrtek 17. listopadu 2016

Polosemestrální odevzdání

V pondělí do 15:00 proběhne polosemestrální odevzdání. Budeme nahoře v ateliéru. To, co bylo ve středu odprezentováno a zpřipomínkováno, bude upraveno a vytištěno na formátu minimálně A1 (nebo větší). Ateliér probíhat nebude.

Je možné jak barevně, tak černobíle. Měřítko stačí poměrové, ale půdorysy musí být čitelné. Ideální by bylo ale měřítko 1:100 a větší formát.

obecné připomínky ke včerejšku (doplnění k dříve publikovaným požadavkům):
schwarzplán - zpřehlednit - čáry katastru  (světlé), zakreslit chodníky, zdi a ploty mezi dvory, stromy
sitauce - zakreslit okolní domy a ploty, byť budou vidět jen kouskem, dodělat chodníky, vstupy
většině chyběla severka a znázornění měřítka 
skici interiéru
- každý bude mít 2 interiérové skici nejzajímavějšího prostoru/bytu v domě (skica není povinnou jízdou, ale má zobrazit proporce věcí v prostoru)

Perspektivní skici nebo zákresy do fotek
Téměř každý během prezentace soustředil pozornost na dům samotný. U mnohých návrhů není jasný vztah k okolní zástavbě. Exteriérové skici většinou zcela chyběly. Proto každý zpracuje 3 zákresy/skici svého projektu (fotky, které možno použít jsou zde). Rozměr každé z nich bude cca 9x13 cm.
Proluka u náměstí
- pohled z vedlejší uličky ve Zlaté
- pohled do vnitřního dvora
- pohled na fasádu histrického domu (nebo pro bytovkáře jakýkoliv další pohled do dvora - např. ze sousední zdi domů z ulice Karolíny Světlé)
Proluka u kolejí
- pohled ze Sokolské nebo Na Petříně
- pohled od kolejí nebo z lávky
- pohled přes řeku

Fotky modelu zasazené do celkového společného modelu a individuální modely budou poslané na mail ateliéru do pondělního termínu odevzdání. Fotky by měly být vypovídající - nejlépe, jako měla Magda - dálkové pohledy z radnice, průhledy okolní uličkou atd.

Kdo neměl živoucí koncept, nebojte se přijít s úplně novým řešením. Lépe začínat od nuly než ztrácet čas něčím, co nelze dál posunout. Máte-li jakýkoliv dotaz, napište na mail.

Žádné komentáře: