sobota 19. dubna 2014

PREZENTACE BOHNICE

Ve čtvrtek v 8:00 se sejdeme v Modrém salónku v Bohnicích

Jednotlivé prezentace budou trvat max. 8 minut. Po nich bude následovat reakce ze strany nemocnice a naše komentáře. Celou prezentaci připravte s ohledem na to, že bude návrh hodnotit někdo, kdo jej uvidí prvně (a není architekt).

Požadovaný obsah:
- úvodní skica nebo vizualizace domu
(vždy dobré začínat prezentaci tímto způsobem, protože je dále jasné k čemu se zejména půdorysy a řezy vztahují)
- situace širších vztahů
(umístění objektu v areálu nemocnice)
- situace
(nejbližší vazby; vyznačení vstupů do objektu - pacienti, sestry, veřejnost atd.; návaznost na aleje stromů a další)
- půdorysy jednotlivých pater doplněné schématem barevného funkčního členění, případně podbarvěte přímo půdorysy
(vhodné do půdorysů umístit základní nábytek, aby byli zástupci nemocnice schopni půdorysy rychle číst a zorientovali se i v měřítku stavby)
- skici místností v domě, které dobře popíší váš záměr
(pokud budete popisovat společnou halu, knihovnu nebo dílnu v půdorysu, je dobré doplnit perspektivní kresbou a také je dobré vyznačit na schématu  půdorysu v rohu slidu, kde se tato místnost nacházi)
- řez vystihující hlavní prostorové členění vašeho domu
(nezapomeňte přidat schéma půdorysu, ve kterém označíte, kudy řez vedete)
- první návrh fasád - na skice celého domu a ve výřezu ve větším měřítku
(viz odkazy)
- další schémata a skici dle vašeho uvážení

- foto modelu umístěného na modelu léčebny, které bude zachycovat vztah k okolním domům
- model 1:100  a to nejen budovy, ale i nejbližšího okolí, na kterém budou patrné přístupové cesty a jiné prostorové souvislosti  (přinést s sebou)

Účast je povinná.
Hodnocení prezentace se dovíte na dalším ateliéru. Výsledek bude mít vliv na závěrečné hodnocení.


Žádné komentáře: