čtvrtek 2. ledna 2014

MODEL PLZEŇ

Na dropboxu máte k dispozici dwg s vyznačeným územím pro model širších vztahů. Domluvte se společně a vyrýsujte nové vrstevnice terénu ať je máte všichni +- stejně (ty v podkladním pdf jsou úplně původní, čili s malým sklonem svahu). Pak je bude nutné vytisknout a podle výřezu ve výkresu udělat i výřez v modelu a také ověřit, zda v okrajových částech vrstevnice budou navazovat.

Model bude z těchto materiálů:

tmavý polystyren - terén (stejný jako stávající model)
bílý polystyren - stávající budovy
šedý extrudovaný polystyren - vámi navrhované budovy (stejný materiál, jako byl použit na model terénu Homoláku)


PRO PŘIPOMENUTÍ

Model samostatného domu bude ze strojní šedé lepenky a bude v měřítku výkresů (pokud nebylo domluveno jinak).