pondělí 14. října 2013

RADBUZA - ODEVZDÁNÍ URBANISTICKÉHO NÁVRHU 17. 10. 2013

Na čtvrtek si připravte:

- urbanistický koncept řešení území 1:1000 (znázornit návaznost na okolí,  řešení koncových bodů stávající blokové zástavby, jak se váš návrh vyrovnává s návazností na papírnu, jak je definován prostor na nábřeží u lávky přes Radbuzu atd.)
- řezy územím 1:1000 pro vyznačení vzájemných vztahů s okolím (v nejužším a nejširším místě)
- detailnější řez 1:500 vypovídající srozumitelně o umístění stavby
- perspektiva řešení z úrovně chodce, která vystihuje váš návrh
- model 

Výše uvedené materiály nám odevzdáte bez dalšího ústního popisu. Úkolem je tedy vystihnout řešení graficky přesně a výstižně tak, abychom všechny podstatné věci návrhu byli schopni přečíst i bez vašeho vysvětlení. Výkresy je možné doplnit o piktogramy či krátké popisky (ne dlouhé litanie). Účelem není precizní prezentace s dokonalými skicami a modelem, ale snaha přimět vás zamyslet se nad tím, co vaše výkresy říkají.

Ti, kdo mají návrhy dva a stále se nerozhodli, který vybrat, nebo ti, kteří mají více variant jednoho řešení, si vyberou jedno z řešení nebo zpracují obě, ale mohou nastínit druhou z alternativ v menším rozsahu.

Vše je možné dělat ručně.

Projekty, jež nebudou životaschopné, budou zastaveny, aby v dalším průběhu semestru neblokovali návrh kvalitního domu. Jejich autorům bude po výstraze urbanistické řešení přiděleno.

Odevzdání je povinné a bude mít vliv na konečné hodnocení semestrální práce.