pátek 18. října 2013

HODNOCENÍ

Uvědomuji si, že zapojení širších vztahů do návrhů je nesmírně obtížné, ale celková úroveň všech odevzdaných konceptů není dořešena do potřebných vazeb nutných pro další projekt. Nemáme, bohužel, již o moc více času se touto problematikou dále zabývat a musíme nutně přikročit k řešení vlastních domů. Budeme tedy muset více improvizovat při dispozičních řešeních jednotlivých domů.
Markův koncept se mi zdá přehledný, uchopitelný a může pokračovat na dispozičním řešení objektů.
Dominikův koncept bude vyžadovat ještě některé změny, ale v zásadě jej lze přijmout jako základ pro další postup prací.
Davidův koncept je nový a progresivní, ovšem chybí mu dořešení základních souvislostí a bude nesmírně náročný na řešení prostoru u lávky a veřejného parku. Nicméně i tento koncept lze přijmout k dalšímu zpracování.
Domnívám se, že Danova hlavní myšlenka je životaschopná, ale postrádá veškeré nutné širší vztahy. Do práce na této myšlence bych zapojil i Matěje, jehož koncept je dle mého názoru špatně. Spoluprací Matěj x Dan by mohli Danův koncept dotáhnout v širších souvislostech do přijatelné podoby. (Doprava, zeleň, napojení a ukončení řady, atd.)
Ostatní, jmenovitě: Verča, Helena, Anička, Ondra, Viktor a Adrian neodevzdali foto modelu, čímž nesplnili podmínky a jsou tedy nevyhovující.


Podrobnější hodnocení Vašich prací Vám řeknu osobně v pondělí na konzultaci.