sobota 5. října 2013

HOMOLÁK

Na pondělní ateliér prosím připravit:

- soupis programu na A4
- konkrétní představy kapacit pro jednotlivé sporty
- sezónnost jednotlivých činností
- analýzy (příjezdové cesty, zajímavosti v okolí, návaznost na CHKO, ...)
- rešerše podobných center extrémního sportu, teambuildingových center, ... (alespoň 3 příklady, zjistit nejen výčet sportů, ale i kapacity a nabízené programy, ...)

- první představu rozmístění aktivit, objektu, koncept provozu