úterý 22. října 2013

Konzultace ČTVRTEK

RADBUZA

Do čtvrtka dokončete společnými silami celkový model tak, aby byla stávající (bílá) zástavba na správném místě, neposouvala se, nespadávala z modelu dolů a mohla se umístit na stěnu. Billu, bloky kolem ní a rohový blok hned vedle našeho pozemku pouze přišpendlete, aby s ním mohli pracovat ti, kteří tyto části mění.

Na individuální konzultaci si ke každému návrhu připravte model (pokud nejste rozhodnutí jak velký dům bude, připravte si různé výškové a šířkové varianty, abychom mohli při konzultaci s variantami pracovat). Budeme společně ladit nejen první pokusy s dispozicemi, ale i zpětné promítnutí do urbanismu.Přineste též zbytek svých rozborů zadaných domů.

HOMOLÁK

Společně zafixujte model tak, aby se dal pověsit na stěnu a nezůstával stále na zemi.Také by bylo vhodné doplnit zeleň, která je pro toto místo velmi důležitá. I přes pondělní odevzdávku pokračujte dále na  projektu a využijte toho, že Vás nesvauzjí dispozice, které jste nám odevzdali a zaměřte se na samotnou hmotu, možnosti konstukce a vztah budovy s okolím.

KBELY

Na čtvrtek připravte společný model, abychom s ním již na konzultaci mohli pracovat. Tomáš, Bohuslav a Petr doplní chybějící části pondělní odevzdávky. Aleš se Zdeňkem mohou pracovat dál a připraví reakce na naše komentáře.

Řezačku je možné si vyzvednout v kanceláři 812. Některý ze zde pracujících pánů Vám ji velmi rád (výměnou za studentský průkaz) půjčí.