čtvrtek 17. října 2013

HOMOLÁK - ODEVZDÁNÍ 21.10.2013

Na pondělí si připravte:

- základní koncept domu, z čeho vychází, materiálové řešení, konstrukční řešení atd.
- jaké požadavky klade váš program areálu na stavební program budovy, vymezete konkrétní prostory včetně jejich přibližné velikosti (možno schéma s vyznačenými propojeními)
- řezy územím 1:1000, 1:500 popisující postavení vaší budovy vůči širšímu okolí
- skicu půdorysu 1:200 (či větší) navrhovaných objektů
- skicu řezu 1:200 (či větší)
- perspektivní skica
- model 1:500
- jakékoliv další dokreslující podklady

Vše je možné vypracovat ručně. Nejde o odevzdání precizních výkresů, spíše skic, které ale přehledně vymezí váš úvodní koncept, na kterém budete stavět v další fázi projektu.

Výše uvedené materiály si vybereme 21.10. do 18:00. Odevzdání je povinné a bude mít vliv na konečné hodnocení semestrální práce.