sobota 4. dubna 2015

POLOSEMESTRÁLNÍ ODEVZDÁNÍ

Ve čtvrtek do 13:00. Formát minimálně A1.

Pokud by se Vám podařilo zorganizovat se, bylo by možné tisknout od 12-13 na ústavní tiskárně - A1 vychází dle poměru rastr/vektor na cca 150-200Kč. Kdo chce tisknout, kontaktujte předem nejpozději do středeční půlnoci Martina Krále - mkralm@email.cz.

Co odevzdat? Vysoké hodnocení dostal jen málokdo. Kdo jej získal, už našel cestu a dále se může věnovat podrobnějšímu řešení domu (případně hledání variantního řešení hmoty domu). Ti, co dostali okolo 50% nemají ještě dotažený ani základní koncept osazení domu/ů na vybraném místě. Na odevzdání se proto snažte přinést řešení, které bude o širším konceptu, vztahu domu k řece, ke svahu, jaké výhledy jsou na něj, jaké pohledy ven nabízí, či jaká je atmosféra při pobytu v něm. Máte-li více objektů, prokažte jejich vzájemný vztah. Hodnocení pod 40% už znamená poměrně velký skluz a bude třeba zabrat, aby se do konce semestru vše stihlo. Platí pro Vás výše uvedené, ale práce musí být o to intenzivnější. Není-li komukoliv cokoliv jasné, napiště dnes nebo zítra mail s prezentací a dostanete konkrétnější rozkazy :).

Odevzdávka bude mít přehlednou grafiku (většině se bohužel při prezentaci toto nepovedlo).

Půdorysy, pohledy a řezy by měly být vytištěny v jednotném měřítku. V situacích i dalších výkresech se nebojte používat značky jako šipky a piktogramy anebo podbarvení pro různé typy prostorů (veřejný, poloveřejný, zelený nezelený atd.), které zdůrazní Váše úvahy a pomůže abstrahovat hlavní principy návrhu. Do řezů, pohledů i půdorysů přidejte stafáž (siluetu člověka jako významné měřítko prostoru, stromy, obrysy budov na horizontu atd.), pomůže to i vašemu lepšímu pochopení území. Do výkresů dokreslete schody k vodě a opěrnou zídku podél nich, opěrné zídky v dalších zálivech podél řeky, na které navazujete. A dokončete společný model (stromy, okolní budovy, opěrnou zídku s pěti schodišti - takto má model jen částečný význam při pochopení daného území a je škoda, že při prezentaci dokončený nebyl). Součástí odevzdávky bude i fotografie modelu - do 13:00 odeslat na mail.

Žádné komentáře: