pondělí 30. března 2015

ČTVRTEČNÍ ODEVZDÁNÍ A PREZENTACE

Dnešní prezentující ve čtvrtek odevzdají prezentaci doplněnou o komentáře, které dnes dostali. Formát minimálně A1 (dnešní mylně uváděná A2 by byla moc malá a nic by na ní nebylo vidět). Cílem je graficky přehledná prezentace konceptu, ze které bude jasný návrh, širší vztahy, na perspektivách budou doloženy nejsilnější prostorové vazby potvrzující správnost konceptu. Dále povinné půdorysy a řezy. Komu chyběl koncept konstručního řešení, nezapomene doplnit. Lávky nejlépe v měřítku 1:250. Na mail odeslat fotku modelu. Urbanisti dostanou mailem podrobnější komentář.

Odevzdání do 14:00.

Obsah prezentace je podrobně rozepsán v pravém menu. Měl by sloužit jako hlavní vodítko, nicméně nadstavbám se meze nekladou. Budeme sledovat nejen návrh, ale i přehledné grafické zpracování. Vše možné kreslit v ruce, pokud bude ve vysoké kvalitě a nebude chybět stínování, šrafování, řezy odpovídající skutečnému členění, atd.
Každá varianta bude prezentována celou sadou výkresů (půdorysy, řezy, fasády, perspektivy), aby byly doloženy vazby na širší okolí.

Model 1:250 (dům včetně návazností na terén - buď umístěn do celkového modelu a nafocen do prezentace nebo vlastní terén s výřezy) povinnou součástí prezentace!

Ve čtvrtek ostrý start 8:00.

Žádné komentáře: