úterý 28. dubna 2015

PONDĚLNÍ PREZENTACE+KONZULTACE

V pondělí 4.5. budou prezentovat další studenti. Délka prezentace opět 8 minut. Představen bude ucelený návrh, ve kterém budou patrny nejen širší vztahy, ale i detailní řešení lávky samotné (půdorys, řez, detail materiálového řešení). Jako magistři už víte, jak na to ;). Bude zohledněna problematika povodní a statického řešení. Model v měřítku společného modelu je povinnou součástí prezentace.

Urbanisti budou prezentovat každý zvlášť podle oblastí, které si mezi sebou rozdělili. Představí vždy celistvý návrh řešení, tedy přehledné plány území před a po návrhu, výškové hladiny, výhledy, topografii, zeleň atd. V úvodu mohou společně představit myšlenky, které, aplikovány na celou Plzeň, tvoří základ pro návrh rozvoje vybraných čtvrtí.

Projekty týkající se plovárny budou mít na konzultaci připraven znovu rozsah odpovídající dnešní prezentaci se zapracovanými připomínkami. VŠICHNI si dají pozor na soulad jednotlivých výkresů a správné a přehledné grafické znázornění návrhu (hrany nad rovinami řezu, značení schodů, ramp, půdorys objektu zapuštěného v terénu, tloušťky stěn, stropů prosklení atd. - není třeba dodržovat do puntíku stavařské typy čar, jde nám o průkazné znázornění všech aspektů stavby, jímž prokážete, že o dané problematice víte a že s ní dále pracujete). Úkolem stále zůstává model, který bude odpovídat podrobnosti 1:100, které dnes bohužel odpovídaly pouze dva prezentované modely (a to ještě ne zcela).

Na mail ateliéru zašlete rozsah vašeho modelu 1:100, který by měl být součástí závěrečné prezentace. Pdf bude mít nejen půdorys (s vepsanými rozměry) vaší budovy, ale také vrstevnice, aby bylo patrné, zda je správně zvolen rozsah území, které budete modelovat.

Žádné komentáře: