čtvrtek 23. dubna 2015

PONDĚLNÍ PREZENTACE

Plovárna v pondělí prezentuje. Každy bude mít opět 8 minut a ani o vteřinu déle.

Prezentace bude obsahovat
- širší vztahy, kde budou přehledně zpracované všechny vaše zásahy v území - pokud možno již v grafice, kterou byste si představovali na plachtě
- situaci okolo vašeho domu-domů (vždy v dostatečném rozsahu tak, aby byly vidět všechny důležité vazby na okolní terén) - vyznačit vstup
- půdorysy pater
- řezy (se stromy a budovami okolo v pohledu, vazba na řeku, schodiště, co je terén - barvou)
- pohledy (členění, materiály, stíny a dále viz řez, pro prostor bývalé plovárny - a nejen jí- je nutný i celkový pohled z protějšího břehu, kde budou patrny všechny vazby na stávající zídku)
- materiálové řešení fasád, ale i interiérů (např. formou referencí, pokud nebude patrné z pohledů)
- perpektivy (!povinné!)- pohled na dům, ale také a hlavně perspektivy vnitřních dispozic !v proporci!
- model širších vztahů formou fotografie v prezentaci, která bude zachycovat všechny objekty
- model 1:100 s terénem - nejlépe s odnímatelnou střechou a s pohledem do interiéru

Řezy a půdorysy musí být vzájemně provázané. Již by nemělo jít pouze o koncepční schéma. Řez berte jako klíč ke správnému řešení, věnujte mu tedy patřičnou pozornost.

Ve všech výkresech naopomeňte přidat stromy, cesty a stafáž pro lepší pochopení měřítka. Severka je samozřejmostí. Zachováváte-li stávající dům, měl by se objevit v celkových pohledech a řezech.

Žádné komentáře: