pátek 31. března 2017

Polosemestrální prezentace

V pondělí od 14:00. Každý bude mít na prezentaci 8 minut (diplomanti každý 10 minut, urbanisti 20 minut dohromady). Přetažení bude podléhat obvyklým taxám!

ATBS, ATOS, ATZBP
Obsah prezentace podobný jako minule:
- situace širších vztahů - poloha vybraného objektuv Josefově
- stavební program (+ požadavky na plochu)
- z toho vyplývající kapacity (lůžek, zaměstnanců, studentů, návštěvníků) a následných normových požadavků (počet parkovacíh stání, požadavky na šatny, wc, provětrání atd) - není třeba zdlouhavě popisovat, spíše je třeba doložit, že je stavební program dopracován do tohoto detailu
- stavební program doplněný o normové hodnoty bude vytištěn zvlášť na papíře, abychom se k němu mohli vracet a jednotlivé informace vyhodnocovat
- situace (s vyznačenými vstupy, vjezdy), případně schéma zobrazující koncept 
- schéma zobrazující rozložení stavebního programu na půdorysu celé budovy
- půdorysy s dispozicemi
- řezy celým objektem (výškové vztahy s okolím; pokud dvojitá kasárna s bastionem, bude řez celým územím)
- půdorys vybraného modulu/ů ve větším měřítku vč. nábytku (aby bylo na obrazovce vidět)
- k tomu příslušný řez a skica interiéru
- axonometrie/perspektiva zobrazující hmotové řešení nebo úpravy fasád
- každý navržený prostor (včetně exteriéru) bude doprovázený skicou
- je možné cokoliv ubrat nebo přidat, bude-li to mít opodstatnění

Dále bude součástí MODEL:
- měřítko 1:50
- vybraný modul stavby přes všechna podlaží, který zobrazí principy vnitřního využití
- model bude mít správně šířku stěn, poměry vnitřního prostoru, klenby
- bude vybaven nábytkem
- bude možné nahlédnout do modelu z boku a bude také možné oddělat klenbu, aby bylo možné nahlédnout dovnitř shora
je to pracovní model, cílem je správné zobrazení vnitřního prostoru, ne čistota provedení vnější podpůrné konstrukce (i když i zde je určitá míra ;) )

Všechny texty uvedené na obrazovce budou čitelné. 

URBANISTI
- začít analýzami - nejprve představit přehled všech, které jste řešili, pak uvést jednotlivě
- koncept širších vztahů
- koncept řešení Josefova - uvést hlavní nosné myšlenky pro urbanistické řešení
- až pak uvést drobnější řešení
- doplnit vše skicami (dálkové pohledy, vnitřní město)
- vše popisovat věcně a slovům dávat i potřebný obsah

REA
protože se jedná o realizační ateliér, měl by být polosemestrální prezentací ukotven návrh a již nastíněny principy technického řešení!
- jasná specifikace místa
- uvedení do problematiky - co jsou největší výzvy, co od objektu očekávám (ale již jen velmi krátce, ať se neopakuje totéž, co jsme slyšeli na prezentaci po workshopu)
- půdorys a řez (případně řez širším okolím), který již zohledňuje technické řešení (ne pouze návrh, ale zobrazení tlouštěk konstrukcí)
- uvedení základních kót
- koncept materiálového a barevného řešení (ukázky materiálu)
- koncept konstrukčního řešení, statiky, TZB, koncept realizace
- vizualizace exteriéru a interiéru
- model minimálně 1:20 (platí i pro Dana, pokud se s trenérem domluvil na rozpracování jednoho z bytů) zohledňující tloušťky konstrukcí, s vnitřním vybavením
- není třeba v počítači, ale pokud bude skicováno, tak v měřítku a přesně
- je možné z výše uvedeného cokoliv ubrat nebo přidat, bude-li to mít opodstatnění

Pořadí prezentujícícíh: ATBS, ATOS, ATZBP, diplomky, urbáč, Dan s Josefovem, Dan REA a holky s REA.

VE ČTVRTEK BUDE NÁSLEDOVAT POLOSEMESTRÁLNÍ ODEVZDÁNÍ. Bude se jednat o vytištěný projekt na formátu nejméně A2 (stačí ČB), kde budou zapracovány všechny připomínky z pondělní prezentace. Odevzdání bude do 14:00. Ateliér probíhat nebude. Výsledky odevzdání se dovíte co nejdříve a bude možné nahlédnout do opravených plachet a dále pracovat na projektu.

Žádné komentáře: