pátek 13. května 2016

Výstava

Model a dwg výstavy najdete tady. Je třeba promyslet kotvení zavěšených modelů. Není domodelován terén - možná bude problém - prověřte. Pokud někdo přijde ještě na něco lepšího, v pondělí můžeme probrat. Je třeba koupit delší prkna pro zavěšení urbanistů. Sportoviště bude viset na bílé liště. Přemýšlejte nad materiálem modelu. V pondělí bychom měli uzavřít.

Na společný model je třeba připravit podklady - domluvte se mezi sebou už teď o víkendu nebo se to nestihne - domy okolo pásu by měly být zpracované z minulého semestru (zkuste Moniku - měla by mít podklady u sebe). Domy blíže ke sportovišti zatím neexistují. Podělte se všichni o práci (včetně těch, kteří pracují na pásu). Domky budou tentokrát bez gravury oken, pouze objemově. Celé území je vyznačeno v dwg. Je možné dle potřeby ještě dále upravovat.

Na pondělí přinese každý vytištěnou plachtu v poloviční velikosti než bude finální podoba (může být klidně z poslepovaných A3, není třeba v kuse). Přesný layout plachty je uveřejněn zde. V horním i dolním rámečku 700x500 budou vizualizace - nahoře jedna velká a dole jich může být více. Dodržte vyznačený okraj, velikosti textu, verzálky. Ve střední části bude na prvním listu malý schwarzplan, situace (měřítko domluvíme v pondělí podle toho, jak to budete mít, aby vyšlokaždému), text a schémata vystihující koncept. Na dalším listu/listech budou další vizualizace (budou-li), půdorysy, řezy, pohledy, doplněné o schémata - za sebou v tomto pořadí - počet listů dle potřeby. Vše pokud možno v měřítku 1:250. Půdyrysy a řezy budou pouze čárově. Podrobnější informace ke grafice plachty budou doplněny během víkendu.

Příští týden budeme mluvit převážně o fasádách a perspektivách. Na pondělí přineste vybrané záběry, nejlépe již vyrendrované/s texturou. Společně s Martinem pomůžeme vybrat nejlepší závěr.

Bez vybraných záběrů a vytištěné plachty nekonzultujeme.

Žádné komentáře: