neděle 22. května 2016

Individuální model, grafika - doplnění

Jak bude vypadat individuální model?
- musí být vkládatelný do společného modelu (v případě pásu tedy bočnice nesmí být dolepovány až ex-post vně hranice výřezu - musí se s nimi počítat při příprave)
- řeka bude pokryta průhledným lesklým plastem (to platí i pro další navržené vodní plochy)

Sportoviště 
- bude vytvořena základna:
šedá lepenka - černý polystyren - šedá lepenka 
(domluvte se společně na šířce černého polystyrenu, aby měli všichni stejný - důvody, že už je nějaký typ vyprodaný, se nebudou brát v potaz - je třeba v takovém případě hledat alternativní řešení, aby všechny základny vypadaly stejně)
- přední a zadní plocha základny by neměly být členěny stejně, aby došlo k co nejlepšímu provázání všech vrstev a model se nerozpadl (prošít v několika místech skrz naskrz - v předem domluvených bodech, aby bylo úhledné? probereme v pondělí)
- do základny bude integrován takový systém, který zaručí možnost zavěšení modelu za podhled (bude nutné ho dát hezky v celé ploše, aby nedošlo k vyškubnutí z polystyrenu - nejlépe i nějak kotvit do lepenky)
- je třeba vymyslet systém zavěšení - sehnat háky
- domy dobře vlepit, aby při zavěšení nepadaly dolů - nejlépe prošít s podkladem

Pás pod zámkem
- model bude mít bočnice (pozor na vkládání viz výše)
- u modelu počítejte s uchytkami, kterými bude model možné zavěsit ze stropu (mělo by být možné model sundávat a vkládat jej do modelu)

styl modelů
-  na modelu budovy budou vyřezány okenní otvory a podlepeny další plochou, aby měl model hloubku
- na spodní vrstvě bude vygravírováno členění oken - vždy jednou linkou (stačí vnitřní členění - není třeba po obvodu)

data na model
- všechny linky gravury i řezu by měly být v podkladech jen jednou, jinak dojde k většímu opalu
- čáry, které jsou v daném měřítku příliš blízko u sebe, zjednodušit na jednu, jinak bude neúměrně černé

grafika - doplnění:
- do situace kreslit vrstevnice
- u půdorysů a řezů nakreslit schéma, ze kterého bude jasné o který z objektů v areálu se jedná a kde je řez veden.


V pondělí bude ateliér - budeme dělat hlavně grafiku a záběry, tak přineste vše, co máte. V záběrech už musí být členění fasády a cesty a chodníky, aby byly zřejmé případné nedostatky, které se ještě stihnou opravit. 
Přineste půdorysy vytištěné s finální grafikou ve skutečné velikosti, ať doladíme tloušťky čar.

Žádné komentáře: