neděle 3. dubna 2016

Polosemestrální prezentace

Sportoviště a lesopark u Jizery a pás pod zámkem
- prezetance by hlavně měla vysvětlit vybrané urbanistické řešení, představit funkce, které v areálu /na pozemku chcete mít a jakou kvalitu veřejného prostoru tím nabízíte
- situaci širších vztahů, kde bude zřejmé, jak se do území přijíždí, vchází, jaké jsou vazby atd.  Projeví se v ní správně/nesprávně volené měřítko nově navržených objektů
- situaci umístění domů (každý dům v čitelném zoomu, ale se zobrazením přilehlého okolí/u pásu možné vše na jednom slidu), kde budou zaznačeny vjezdy/vstupy do domů, parkovací stání (jasně patrné, kolik stání je kde), zeleň, šířka chodníků.
- půdorysy všech pater včetně dispozic. Budou rozkreslena všechna patra včetně zařizovacích předmětů a kuchyně, budou již zohledněny tloušťky zdí (není třeba rýsovat, ale i ve skice je třeba zobrazit vše správně v měřítku), přehledně odprezentovaný nosný systém domu (zaznačit osy v každém z půdorysů)
- řezy a řezopohledy (počet dle toho, kolik je třeba), které průkazně vysvětlí osazení budovy na terénu, umístění vůči okolní, vysvětlí kudy přichází světlo atd.
- pohledy, které představí konkrétní návrh fasády
- model, který správně sedne do terénu, aby z něj bylo opravdu možné vyčíst všechny náležitosti (nelze, aby jen tak plaval nebo se vznášel)
- skica interiéru, která bude deklatovat prostorové kvality (výhledy na hřiště
- skica exteriéru z pohledu člověka
- nebude chybět severka a poměrové měřítko

Urbanismus
- prezentace by měla ukázat analýzy Hradiště takovým způsobem, aby z ní byla patrná vize pro budoucí rozvoj. Na analýzách nepopisovat zřejmé, ale soustředit se spíše na to, co z nich vypývá (problémová místa, pozitiva, nedostky atd.)
- v druhé polovině prezentace představit směr, kterým se budete dále ubírat
- max 20 min všichni dohromady

Další zadání
- neb jste zkušenější, víte, jak dobře projekt prezentovat, nicméně úvodní popis by Vám měl být dobrým vodítkem

Prezentace bude trvat pouze 8 minut. Kdo bude přetahovat, bude utnut. Je proto důležité, abyste správně rozložili síly a neztráceli neúměrné množství času rozvláčným úvodem. Budeme bedlivě sledovat vaše grafické zpracování, které mnohé nápady by mělo vysvětlit beze slov. Vyvarujte se nesrovnalostem mezi půdorysy/řezy/pohledy/modelem (je to jako hladit hada bosou nouhou ;) ).

Žádné komentáře: