pátek 8. dubna 2016

Polosemestrální odevzdávka

V pondělí do 16:00 proběhne polosemestrální odevzdání. To, co bylo ve čtvrtek odprezentováno a zpřipomínkováno, bude upraveno a vytištěno na formátu minimálně A1 (nebo větší). Ateliér probíhat nebude. Napíšeme vám bodově připomínky k návrhu a přidělíme procentuální hodnocení, které by mělo napovědět, jak moc je třeba případně s projektem přidat.

Je možné jak barevně, tak černobíle. Měřítko stačí poměrové, ale půdorysy musí být čitelné.

obecné připomínky ke včerejšku (doplnění k dříve publikovaným požadavkům):
- zlepšit obecně prezentovanou grafiku (z pohledu čitelnosti)
- sitauce - sportoviště: zaměřte se i na prostory mezi sportovišti, co se děje okolo cest, co bouráte, nezapomenout na protipovodňovou stěnu, pokud parkovací stání, rozkreslit už na jednotlivá místa, důležité vyznačit, co je volně přístupné a co je přístupné pod nějakým režimem (stačí malé barevné schéma), pokud jsou někde ploty, zakreslit, případně vymyslet, jak jinak, méně násilně, od sebe dvě území s jiným režimem přístupu oddělit
fasády budou v proporci k půdorysům, budou kreslené stejně důkladně jako půdorysy (nebojte se přidat stínování, aby bylo vidět různé zapuštění)

Fotky modelu zasazené do celkového společného modelu budou poslané na mail ateliéru do pondělního termínu odevzdání. Model bude precizní a sportoviště budou vyznačeny tak, aby neměly toušťku. Nestačí vyznačit jen cesty.

Kdo neměl živoucí koncept, přijde z novým řešením. Máte-li jakýkoliv dotaz, napište na mail.

Žádné komentáře: