pátek 2. října 2015

ATBS - rozbor

Jak bylo ve čtvrtek v ateliéru domluveno, na zadané rozbory se podíváme už na workshopu v Hradišti. Nastahujte si k nim potřebné fotografie nebo jiné podklady.

Čemu se věnovat?

Umístění domu – ve městě, vůči okolní zástavbě (stejné nebo jiné výškové dělení pater jako okolní budovy, drží nebo nedrží římsu), vůči světovým stranám (oslunění), hloubka/šířka parcely (ve vztahu k typologii bytů a umístění schodiště)
Vnější vzhled domu/fasády – materiál, měřítko domu (otvory ve vztahu k okolním domům), stínící prvky, terasy
Nosný systém – materiál, rozpony, umístění sloupů/stěn ve vztahu k dispozici, zůstává ve všech patrech stejný, nebo se mění?
Vstup do objektu – jak se přistupuje ke schodišti, propojení s vnitřním dvorem, jak velká je vstupní hala
Co se děje v parteru ulice – již byty nebo obchod/prostor pro práci/společenská místnost
Schodiště a výtah – umístění (u fasády, ve středu dispozice), jak se chová na úrovni vstupního podlaží (rozšíření chodby?), jak se propisuje na fasádu, má denní osvětlení
Dispozice – velikosti jednotek, variabilita typologie v jednotlivých patrech ve vztahu k nosné konstrukci
Jádra - jaké varianty dispozic umístění jádra ve středu dispozice/u fasády umožňuje

Naskenované podklady najdete v pdf formátu na dropboxu. Podklady, které jste dostali vytištěné, jsou z knihy Self Made City. Projekty od Kaden Klingbeil and BAR architekten jsou i v souboru Floor Plan Manual. Pro další podklady použijte mapu připravenou pro výlet do Berlína - jsou v ní často schované odkazy na stránky autorů projektů.

Kromě těchto podkladů ve složce najdete i něco k Bow Wow, o kterých jsem mluvila na přednášce ;).

Žádné komentáře: