sobota 9. května 2015

PREZENTACE A ODEVZDÁVKA

V pondělí od 14:15 proběhne krátká prezentace o grafice. Přijďte všichni.

Prezentace projektů bude předběžně šířky 700 mm. Každý projekt plováry si na pondělí (11.5.) připraví pro tuto šířku finální představu situace širších vztahů s vyznačenými aktivitami v území (tyto aktivity nebudou vyznačeny textově, ale skicou či schématem), situaci s nejbližším okolím objektu/ů, nejlépe 1:250,  půdorysy, pohledy a řezy všech svých budov v jednotném měřítku 1:100 (pokud by bylo obtížné se s budovou vejít, vyjímečně možno 1:150) a vytiskne je do pdf, kde bude průkazně vidět, jak projekt na šířku 700 vychází. V této fázi nejde o dopracovanost půdorysů, ale aby se nám podařilo sladit prezentaci 14 měřítkově velmi rozdílných projektů a přitom žádnému projektu neuškodili. V pondělí budeme také procházet kromě dispozic pohledy na fasády, kde bude jasné finální materiálové řešení. Pokud dále měníte polohu či tvar stavby, je nutné updatovat pracovní model včetně osazení do terénu.

Lávkaři na formát 700 mm umístí situaci (nejspíše 1:250, ale domluvíme v ateliéru), řez širších vztahů 1:250, kde budou jasné jednotlivé výškové vztahy. Dále půdorys a příčný a podélný řez mostem 1:100. Nevejde-li se někomu celý, najde řešení, jak prezentovat most celý (např. rozkládatelný řez nebo rozpůlení mostu na dvě části). Model bude v měřítku 1:100. Musíme se společně domluvit na rozměrech výřezu a jakým způsobem model prezentovat. Šárka bude mít navíc buď model širších vztahů 1:250 a kterém bude patrná nová galerie, náměstí před ní atd. anebo detailní situaci a velké množství perspektiv, které doloží nově vzniklé charaktery území (a to včetně Sadů pětatřicátníků, nového parku kolem hradeb, zůžené komunikace atd.), případně společně najdeme ještě jiné řešení. Materiál finálního modelu bude jednotný (alespoň, co se okolí a barevného řešení týče). Opět se musíme společně domluvit, jaké možnosti se nám nabízí.

S urbanisty v pondělí projdeme možnosti projektoru. Protože grafika na poslední prezentaci nebyla přehledná a projekt se ještě zdaleka nerýsoval, budou muset být konzultace v následujících týdnech věcné a vedoucí ke konkrétním výsledkům. Součástí prezentace by nemusely být pouze grafiky, ale i vhodně zvolená (a ne příliš rozsáhlá) informační grafika (např. kolik bylo v Plzni/dané lokalitě obyvatel k danému roku a kolik jich má být v budoucnu, ...)

Plánovaný tisk a konzultace náhledů plachet se přesouvá na příští pondělí 18.5 nebo až následující čtvrtek (bude záležet na stavu vašich dispozic a fasád). Layout plachty bude upřesněn do příští neděle. Tisknout se bude pouze zmešený poloviční rozměr (budou stačit hezky poslepované A3/A4).


Žádné komentáře: