sobota 16. května 2015

PLACHTA - PONDĚLNÍ TISK

Každý na pondělí přinese vytištěnou plachtu o polovičním rozměru, tedy 350x1050 mm (klidně poslepované A3, ořezané na tento formát). Na plachtě bude již umístěn hlavní záběr pro vizualizaci, rozmístění půdorysů, řezů, axonometrií a představa barevného řešení.

Plachta bude obsahovat hlavní vizualizaci - rozměry 700x400 mm (platí i pro lávku).

Obecné požadavky na grafiku a podklady PLOVÁRNA:
perspektivy - budou mít srovnané hrany (NE tříúběžníková perspektiva)
    - pokud máte pro hlavní perspektivu více variant, přineste je v PO také
    - záběr bude z pohledu chodce případně převozníka (NE nadhled)
situace širších vztahů - orientace sever nahoru plachty (jako na mapě)
    - rozměry 500x400 mm
    - bude obklopena skicami jednotlivých míst okolo řeky
    - měřítko1:3000
    - dodržte výřez území podle Míši Dunajské (zde)
    - soustřeďte se a to, aby byly vaše nové objekty ve zvolené grafice dobře vidět :
    - graficky můžete vyznačit hlavní koncept propojení, průhledů atd.
půdorysy - budou srovnány ortogonálně (a orientace vůči světovým stranám bude dovysvětlena severkou)
řezy a pohledy - pokud možno odpovídající řez a pohled zarovnat s půdorysy
    - domluvte se mezi sebou na hloubce řeky, aby odpovídala +-realitě
    - budou patrné stromy a domy v pozadí
axonometrie, perspektivní řezy a jiná schémata
    - jejich použití je na vás, mohou např. zkombinovat řez a perspektivou interiéru
    - nutné zkonzultovat, abychom našli nejpřehlednější variantu

Layout plachty je závazný po situaci širších vztahů. Dále už je to na vás (projekty jsou příliš rozdílné pro jednotný layout). Pro inspiraci jsou na dropboxu nejzdařilejší plachty z minulých let. Některé mají velmi jemné podbarvení, které se vyplatilo při tisku.

Obecné požadavky na grafiku a podklady LÁVKA:
perspektivy - budou mít srovnané hrany (NE tříúběžníková perspektiva), rozměry 700x400 mm
situace širších vztahů  - pod popiskou, měřítko 1:500, orientace na sever, rozměr 700x500
zbývající layout je na vás a na naší společné domluvě

Žádné komentáře: