pátek 1. listopadu 2013

PREZENTACE PLZEŇ 4.11.

Hlavní body prezentace
- urbanistické řešení (není třeba důkladně při prezentaci popisovat, přesto by mělo schéma zobrazovat řešení  vašeho návrhu v návaznosti na stávající zástavbu, návaznost na prostor u lávky směrem k papírně, vyznačení parkování a příjezdových cest - vše v rozsahu jednoho slidu a k tomu slide foto modelu nebo urbanistický model
- řezy domem 1:200 (1:100)
- schéma půdorysů jednotlivých pater 1:200 (1:100)(schodiště, výtah, vyznačení bytových jednotek a jejich vnitřní členění, bez nábytku, ale s kuchyňskou linkou a zařizovacími předměty v koupelnách - k jednotlivým patrům možné přidat malé schéma řezu, které přehledně naznačí umístění patra v domě a jeho návaznost na terén, garáže atd.)
- perspektivy - ze strany nábřeží, ze strany vnitroboku, dále dle vašeho uvážení
- model v měřítku půdorysů a řezů (pokud se budova zařezává do terénu, bude vhodné k ní vytvořit svůj individuální výřez terénu, ve kterém bude stavba umístěna, včetně znázornění podzemních parkovišť atd.)
- další slidy jsou na vás.

Prezentace max 5 minut 
(Připravte prezentaci tak, abyste stihli nastínit základní koncept domu, které důsledky analýz jsou pro Vás zásadní a jak je uplatňujete ve svém návrhu. Při prezentaci není třeba detailně popisovat jednotlivé byty (to uvidíme graficky), ale bude zásadní popsat pohyb v okolí domu a v domě, návaznost na nábřeží, orientaci vůči světovým stranám, výhledům a stávající zástavbě, hierarchii zeleně, atd.) 

Poté bude následovat naše hodnocení též max 5 minut

Prezentace se týká i Aleše s přibližně podobným rozsahem odevzdání jako ATBS. V případě urbanistického řešení Marka a Tomáše budeme požadovat základní celkové schéma území a poté detailnější řešení vybrané částí urbanismu, perspektivy a model (vše přizpůsobeno individuálnímu rozsahu).

Následující čtvrtek 7.11.2013 do 11.30 hod proběhne polosemestrální odevzdání, která bude mít náležitosti shodné s hlavními body prezentace. Měřítka schémat upřesníme v pondělí. Prezentace bude vytištěna na formátu A1. Bude možné si jej vytisknout i na ústavní tiskárně po domluvě v pondělí.