čtvrtek 21. listopadu 2013

HOMOLÁK - KONZULTACE 25. 11.

Kromě půdorysů a řezů v měřítku 1:50 by se měla začít konkretizovat fasáda, přesnější vybavení pokojů a řezy odpovídající detailem měřítku 1:50.

Pro jasnost (ujasnění) konceptu by bylo dobré vytvořit axonometrické schéma, které poté bude možné přidat na závěrečnou prezentaci. Pokud již není vybrán typ nosné konstrukce, třeba v pondělí předložit ke konzultaci.

5.12. bude od 8:30 probíhat prezentace vašich návrhů, která bude obsahovat výše uvedené části.