pondělí 15. ledna 2018

Odevzdání

Z důvodů archivace vašich projektů je třeba odevzdat projekt i v digitální podobě
- nejpozději v úterý večer do 18 všichni nahrajte příslušný obsah na ateliérový OneDrive, vytvořte ve složce "18-17 ZS odevzdani" svou vlastní složku ve formátu 18-17_ZS_PRIJMENI JMENO
- všechny soubory budou nadepsány přesně dle vzoru 18-17_ZS_PRIJMENI JMENO_XXX (bez háčků a čárek, na místo XXX uvědte "plachta","vizualizace","1NP","situace","širší vztahy" atd.)
- všechny soubory budou ve formáty JPEG (v dobrém rozlišení, nejlépe 300 dpi), ne v .psd, .pdf - bude odevzdaná celá plachta a ale také veškeré podklady jednotlivě
- za nahrání bude ateliér zapsán do KOSu

Žádné komentáře: