sobota 11. února 2017

Budovy v Josefově

Zadání budou vycházet z úvodních analýz. Studenti si tedy až po úvodním seznámení se s tématem vyberou konkrétní objekt. Možností je celá řada a uvádíme pouze vybrané.


VSTUPNÍ OBJEKT DO PODZEMÍ
Zbourat starý a postavit nový anebo využít některý z dnes prázdných objektů opevnění?

Pevnost Josefov je významná především díky svému podzemnímu systému chodeb, který je nejdůkladnějším a nejrozsáhlejším realizovaným dílem svého druhu na světě. Z celkových 45 km podzemních chodeb je zpřístupněno něco málo okolo 1 km. Vstupní objekt u Hradecké brány připomíná spíše veřejné záchodky a jediné, co jej v jeho architektonické podobě spojuje s okolním opevněním, je použití cihly na fasádě objektu. Potřebné parkování je řešeno utilitárně, aby zde mohlo zaparkovat velké množství návštěvníků a byla jim při ruce co nejrychleji informační tabule (hned několik) poskytující základní data o Josefově. Tématem zde tedy není jen budova sama, ale zajištění nezbytného zázemí a celkový vztah k okolí.
KASÁRNA PRO ŘADOVÉ VOJÁKY
Ubytování pro místní nebo pro turisty?

Kolem celého města vede ulice Okružní lemovaná po vnějším obvodu kasárenskými domy. Toto řešení představuje jednu z inovací spojených s vývojem pevnostních měst. K části opevnění zvané courtine přiléhají jednoduché kasárny, které mají směrem k opevnění ponechán holý cihlový štít bez oken jevící se navenek jako další linie opevnění. Směrem k městu tvoří jednoduchá kasárna jednolitou zástavbu přerušenou v místě bastionu tzv. dvojitými kasárnami většího objemu. Tyto budovy mají již okna na obě strany a průjezdem je možné se dostat do prostoru mezi domy a vnějším opevněním. V semestru bychom rádi prověřili jejich obytnou kvalitu a to buď pro místní obyvatele anebo pro návštěvníky, kteří by tak mohli získat lepší povědomí o typologii vojenských ubikací.

 jednoduché kasárny (vlevo)

dvojité kasárny (vpravo)  foto Miroslav Ulrych

pohled z opevnění na prostor mezi opevněním a kasárnami

VOJENSKÁ NEMOCNICE a DĚLOSTŘELECKÁ KASÁRNA
Škola nebo věznice?

Velkou část původních vojenských staveb až do roku 1990 využívali vojáci československé a sovětské armády. Po opuštění armádou a předáním do rukou města došlo k další cílené devastaci a rozkrádání zařízení objektů, což ještě snížilo jejich už tak nízkou hodnotu. Vzhledem k rozlehlosti většiny bývalých vojenských objektů je jejich revitalizace velmi problematická. ZDROJ
Revitalizací těchto dvou největších brownfieldů města se zabývala i Agentura pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Rrešerše vypracovaná Michaelou Pixovou k nahlédnutí ZDE.

vojenská nemocnice


dělostřelecká kasárna


další objekty
PIVOVAR S VODÁRNOU
Jeden z mála velkých areálů v Josefově, který je držen v soukromých rukou. Na jeho nové využití bylo zpracováno několik studií. Objekt ale stále zůstává nevyužit a proto je hledání jeho nové náplně stále otevřenou kapitolou.


STRÁŽNICE


TRAXLEROVA SÝPKA
dnes muzeum

Žádné komentáře: