pátek 9. září 2016

Kolín - proluka u náměstí


ATBS, ATZBP - proluka
ATSS - proluka společně s domem na Karlově náměstí
ATV, ATVZ - dle dohody

Proluka u Karlova náměstí v Kolíně je přístupná pouze pěšky Zlatou uličkou anebo skrze průchod jedním z domů na náměstí. I když dům, který na místě dříve stál, nebyl vysoký, okolní zástavba se svou výškou různí a nové výškové řešení tak není jasně dáno. Náplň domu je předmětem řešení tohoto zadání. Kromě bytového domu s další funkcí v parteru (pro ATBS) se nabízí například kanceláře, galerie anebo vzdělávací zařízení. Záleží na úvodních analýzách. Pro ATSS je součástí řešení i rekonstrukce a náplň domu na Karlově náměstí č.7, který dnes patří stejnému majiteli. K dispozici budou všechny potřebné výkresové podklady.

dům na náměstí a vstup do ulice Zlatá a
vstup z ulice Pražská


 zbytky původního domu

  
průhled z uličky uvnitř bloku

 ulice Karolíny Světlé

 vstup do Zlaté zlaté z ulice Karolíny Světlé

 vstup na proluku přes průchod domem na náměstí
proluka

Žádné komentáře: