středa 15. října 2014

MODELY

Na dropboxu přibylo dwg, ve kterém jsou vyznačena jednotlivá území modelu pro bytovku a parcelu mezi kolejemi. Všechny modely budou z lepenky 1 mm tlusté, stejného odstínu (a to včetně terénu k modelu mezi kolejemi). Rozdílům je třeba se vyhnout, proto je nutné se předem domluvit (odstíny se mohou v různých obchodech lišit). Řeka by mohla být pojednána na modelech z jiného materiálu. Ve čtvrtek se domluvíme na řešení. Vybraný materiál bude opět jednotný pro všechny modely.

Oba společné modely budou hotovy před polosemestrální prezentací, aby do nich mohl být umístěn Váš návrh. Máte na ně tedy necelé dva týdny.


Bytovka
Model v měřítku 1:100 - v dwg červeně vyznačen rozsah společného modelu, fialově modelů individuálních. Zatím je koncipován společný model tak, aby se kolem něj daly rovnoměrně naskládat modely Vašich projektů. Nejsme si ale ještě úplně jisti do jaké míry je nutné řeku modelovat v takovém rozsahu, jak je znázorněna. Začněte tedy nábřežím, domy a vnitroblokem. Řeku ještě upřesníme. Individuální model je až na finální odevzdání. Pracovní modely při polosemestrálním hodnocení budou vsazeny do společného modelu. Proto by společný model měl umožňovat vkládání Vaších pracovních modelů.

Mezi kolejemi
Model v měřítku 1:500. Rozsah stejný jak pro společný, tak i pro individuální model.
Jak již bylo v pondělí řečeno, společný model bude mít domy z extrudovaného polystyrenu natřené na černo a bude mít odjímatelné oba náspy/mosty a ulici od trati, aby bylo možné pracovat s podchody.
Individuální modely budou mít okolní zástavbu vyznačenou pouze černě v ploše schwarzplán (ať se neutavíte na modelování domků). Prostorové budou pouze budovy, kterých se bude týkat nějaká změna vůči stávajícímu stavu či budou pro představení Vašeho řešení nezbytně nutné. Individuální modely se týkají až finální prezentace. Na polosemestrální prezentaci se bude využívat model společný.

Náplavka a bulvár
Modely - budou-li - a jejich rozsah probereme společně, až se bude více konkretizovat rozsah Vámi řešeného území.

Žádné komentáře: