pondělí 22. září 2014

ČTVRTEČNÍ PREZENTACE - 25.9.

MEZI KOLEJEMI + NÁPLAVKA
Na čtvrtek si každý připraví své analýzy Plzně doplněné o vlastní reference, inspirace. Nemusí jít o konkrétní představy vzhledu nebo příklady domů, které jsou výhradně mezi/u kolejí. Může to být cokoliv, co i zdánlivě s tématem nesouvisí.Totéž platí i pro náplavku.

Prezentace bude trvat max 5 minut (8 min pouze v krajních případech pro největší pracanty). Přehledné grafické zpracování by mělo mít přednost před přemírou slov.

Následné komentáře budeme dělat společně - co by se dalo na analýze přidat, která informace je pro projekt relevantní, jaký to může mít dopad na Váš návrh, k čemu Vás inspiruje daná reference atd. Také max 8 minut na jedno prezentujícího.

BYTOVKÁŘI
se do diskuse k analýzám zapojí také. Dále si připraví krátké obecné představy o tom, kdo by měl v jejich domě bydlet, koho má dům přilákat a co by měl Plzni přinést. Také zpracují analýzu skupin, které v Plzňi žijí a z jakého jsou sociálního prostředí obyvatelé města pochází (důchodci, rodiny, studenti, starousedlíci, nově přistěhovalí atd.). Tuto část již budeme procházet individuálně/ve skupině a snad zbude čas na Váši referenční bytovku.

Každý si dále připraví 3 charakterisktiky rodin/nájemníků v jejich domě. Uvést každou zvlášť na A4, možno rukou, není třeba na počítači. Co by se tam mohlo objevit:
- počet členů domácnosti a jejich věk a záliby (hlavně ty, které mají požadavky na prostor, světlo atd.)
- zda chce nebo nechce sdílet některé prostory s ostatními (trocha inspirace Berlínem)
- speciální prostorové požadavky (budou-li)
vše ve vztahu k Plzni

Žádné komentáře: