čtvrtek 28. srpna 2014

Časový plán ZS 2014-15

15. 09.
první schůzka ateliéru, předání podkladů

18. 09.
rozdělení do pracovních skupin, zadání analýz

2. 10.
prezentace pracovních skupin (analýzy, fotografie, reference)
- upřesnění individuálních zadání

10. - 12. 10.     
workshop PLZEŇ
- první prezentace konceptů na konci worskhopu, urbanistické řešení projektů

30. 10.  
ATBS, ATV, DSN polosemestrální prezentace 
- varianty hmotového řešení formou modelu a skic
- skici dispozičního řešení, umístění schodiště

3.11.
ATBS,  ATV, DSN odevzdání práce za první polovinu semestru
ATZBP, ATSS, ATVZ prezentace
- varianty hmotového řešení formou modelů a skic
- skici dispozičního řešení

03.11.
ATZBP, ATSS, ATVZ odevzdání práce za první polovinu semestru

01. 12.
ATBS, ATV, DSN prezentace
- dispozice, fasády, vysvětlující řezy, modely
- schémata konceptu 

05. 12.
ATZBP, ATSS prezentace
- dispozice, fasády, vysvětlující řezy, modely
- schémata konceptu

11. 12.
konzultace
- nad rozpracovanými výkresy, výběr prespektiv

15. 12.
konzultace 
- rozpracovaných finálních plachet, jejich případné doplnění pro lepší srozumitelnost konceptu projektu


09. 01. do 12:00  

odevzdání bakalářských prací
(pozdní odevzdání nepřichází v úvahu)

12. 01. do 12:00 

odevzdání ateliérových prací

(pozdní odevzdání nepřichází v úvahu)

15. 01. od 8:00
prezentace ateliérových prací  

Žádné komentáře: