úterý 20. května 2014

PŘEDPOSLEDNÍ ČTVRTEČNÍ KONZULTACE

Ve čtvrtek budeme konzultovat pouze ty, kteří budou mít vytištěny všechny podklady (stačí po A3 formátech), tj.:

pro alkoholiky:
situaci širších vztahů (areál a blízké okolí) 1:2000)
situaci (1:500)
půdorysy (1:100)
řezy (1:100)
fasády (1:100)
a první  perspektivy včetně přibližných poloh stafáží (stromů, lidí)

vše již s návrhem finální grafiky

společnými silami dodělejte společný model (včetně šikmých střech domů), v příštím týdnu už na to nebudete mít čas....

pro urbanisty:
situaci obce s celkovým řešením (1:2000)
řešení jednotlivých lokalit (ve větším měřítku) a to
- v půdorysu
- hmotovém řešení
- řezech
perspektivy, které budou ilustrovat nejdůležitější místa veřejného prostoru v obci nebo nově navržené zástavby

vše již s návrhem finální grafiky

pro ty, co jsou před těmi, co mají zpoždění:
Layout plachty bude +-stejný jako minulý semestr. Najdete na obecných na dropboxu. Pro sestavení plachty nápověda zde. Přesné znění spodní popisky bude upřesněno. POUŽÍVEJTE POUZE PÍSMO CALIBRI (a to na všechny texty plachty), ZADANOU VÝŠKU SPODNÍ POPISKY A STEJNÝ ODSTÍN ŠEDÉ (ať má ta naše finální výstava nějakou štábní kulturu).Žádné komentáře: