pátek 4. dubna 2014

POLOSEMESTRÁLNÍ ODEVZDÁNÍ

V pondělí do 15:00 bude probíhat polosemestrální odevzdání. Nepromeškejte prosím tento termín.

Na formát A1 budou vytištěny všechny součásti, které byly požadovány na polosemestrální prezentaci. Zvolené měřítko 1: 100/1:200 (volba je na vás) držet jednotně (až na situaci), aby měla plachta dobrou vypovídající hodnotu.

Nejde o finální půdorysy a řezy s detailním umístěním oken a dveří, ale spíše o ucelenou prezentaci vašeho návrhu. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost grafice, která si vystačí sama i bez dalších popisů. Není třeba digitálního zpracování. Ruční jasná kresba bude vítána (při dodržení měřítka). Nazapomeňte doplnit o skici vnitřních atmosfér, schémata konceptu, funkčních propojení atd.

Nedílnou součástí budou i modely a to jak v měřítku velkého modelu bohnické léčebny - 1:500, tak v měřítku prezentace 1:100/1:200 (případně větším, bude-li potřeba pro větší názornost vašeho řešení).

Urbanisté si daná měřítka zvolí sami podle rozsahů vybraných částí návrhu. Pokud bude třeba doložit další analýzy, které jsou pro návrh esenciální, možné navíc přiložit v "portfoliu" formátu A3.

Pro Tolkyn a Markétu měřítko nejméně 1:100 pro všechna zobrazení, koncepční schémata menší, situace naopak větší.

Žádné komentáře: