Letní dílna 2015


Ve spolupráci s plzeňským spolkem Pěstuj prostor jsme vytvořili několik objektů podél řeky Radbuzy v blízkosti bývalé městské plovárny...
 
 lavička s výhledem na řeku od Evy Svobodové
 lavička se schody k řece od Martina Krále
lavička se sezením na střeše od Báry Stejskalové, Lukáše Hodka a Romana Hrabánka
stolek pro místní PNP od Ondřeje Tomšů a Aleše Kouřima
vodní stříkačka od Ondřeje Tomšů
 stojany na kola od Filipa Hutery a Štěpána Psotky
panely pro výstavu studentských prací z letního semestru od Josefa Mádra
13.-14.6.2015 první návštěva Plzně a práce na návrzích


s Markem Sivákem z Pěstuj prostor
nad fotografiemi
nad metrovkou
zmoženi cestou domů z Plzně
nedělní pokračování na fakultě13.-17.(18.)7.2015 samotná letní dílna
vyčištění břehů


vykládka dřeva
společné večeře
a mytí
příprava pro výstavní panely----

...i Eva si musela stoupnout na špičky


první zkušební logo Ateliéru MáMA
  a tady už naostro
a výsledek

 modrobílá dáma
 zatěžkávací zkouška - nevyděsili se....
.... a vydrželi sedět :)

Děkujeme za pozvání!

Žádné komentáře: